1YGK15

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: EEG
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG

2-KURSUN AMACI:
Epilepsinin tanı ve tedavisindeki en önemli incelemeyi oluşturan Elektroansefalografi (EEG) nin temel prensiplerini, normal ve anormal EEG paternlerini, maturasyonunu ve değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgileri kazandırmak.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
EEG değerlendirmesinde temel kavramları öğrenmek, tüm yaş gruplarında epilepsi ile ilişkili EEG bulgularını öğrenmek ve bunları yorumlayabilme becerisini arttırmaktır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: Elektroansefalografi (EEG)

Oturum Başkanları:
Bülent Oğuz Genç (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
İrsel Tezer Filik (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

•       Uyanıklık ve Uyku Dönemlerinde Normal EEG
Kezban Aslan Kara
(Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       EEG’de Bebeklikten Çocukluğa Özel Paternler
Semih Ayta 
(Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı)

•       Aktivasyon Yöntemleri, EEG Varyantları ve Önemi
Özden Kamışlı
(Bursa Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

•       İnteriktal Epileptiform Deşarjlar
Günay Gül
(Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

•       İktal Epileptiform Paternler
İbrahim Bora
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD - Emekli Öğretim Üyesi)

•       EEG’nin Değerlendirilmesi ve Raporlama
Ömer Karadaş (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Tartışma