1YGK05

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
İskemik inmede nörogirişimsel tedavilerde güncel gelişmelerin gözden geçirilmesi ve öğretilmesi hedeflenmektedir.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
İskemik inmede nörogirişimsel tedavi stratejileri öğretilmesi hedeflenmektedir.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI
Oturum Adı: Akut inmede Nörogirişimsel Tedaviler

Oturum Başkanları:
Gazi Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Nöroloji AD)
Atilla Özcan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Nihat Şengeze
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Nöroloji AD)

Bilgehan Acar (Sakarya Üniversitesi, Nöroloji AD)

Kürşad Akpınar
(Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği)

•       Düşük NIH majör damar oklüzyonu olan vakada hemen trombektomi yapmalı mıyım ?
Emrah Aytaç (Fırat Üniversitesi, Nöroloji AD)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Oturum Başkanları:
Semih Giray (Gaziantep Üniversitesi, Nöroloji AD)
Ayça Özkul (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Ayşenur Önalan
(Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji AD)

Özlem Aykaç
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Demet Funda Baş
(İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji AD)

Eşref Akıl
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Recep Baydemir
(Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Tartışma