1YGK01

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: MULTİPL SKLEROZ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
Bu kursta MS etiyolojisi ve immünpatogenezi gözden geçirilecektir. MS tanısı, klinik izole sendrom, radyolojik izole sendrom ve progresif MS kavramları ele alınacaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu kursta MS’in başlangıcından progresif forma gelene kadar tüm aşamalar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır. MS patogenezi ve etiyolojisine ilişkin konular hakkında bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: MS Etiyoloji ve Patogenezi

Oturum Başkanları:
Egemen İdiman (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)
Belgin Koçer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Canan Yücesan
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Aslı Tuncer
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Serhan Sevim
(Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Oturum Adı: MS Erken Tanısı/Tanı Kriterleri?

Oturum Başkanları:
Münife Neyal (SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Uğur Uygunoğlu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Murat Kürtüncü
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

• Radyolojik İzole Sendrom Tanı Ve Takibi, Gelecek Beklentiler

Uğur Uygunoğlu
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Alev Leventoğlu
(Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)